הרישום נסגר!

תודה לכל הנרשמות שבחרו לקום בעוצמה ולחיות בהגשמה והחליטו להתעורר על החיים.

בקרוב יפתח הרישום לתהליך הבא.

עקבי ברשתות: